kutatási eredmények

Exploitation, commercialization, knowledge management, IPR, RRI and Technology transfer related services The bridge between science and business

Kutatási eredmények üzleti hasznosítása

Referenciák Általános tevékenységek

 1. Képzés üzleti hasznosítási lehetőségekről
  • Brainstorming a projekt eredmények üzleti hasznosítási lehetőségeiről, a kockázatokról és a lehetséges akadályokról. A cél, hogy a képzés javítsa az üzleti hasznosításra irányuló hozzáállást, a partnerek megvitassák a korábbi tapasztalataikat és az új ötleteket, melyek a partner eredményeihez kapcsolódnak.
 2. Üzleti hasznosítási terv
  • A partner által létrehozott eredményhez kapcsolódó üzleti hasznosításról szóló dokumentum, ami tartalmazza a SWOT analízist, versenytárselemzést, az ár meghatározását, termék/szolgáltatás finanszírozási követelményeit és coachingot arról, hogy hogyan terjesszék elő az üzleti ötletet sikeresen.
 3. Üzleti hasznosítási stratégia
  • A dokumentum magában foglal egy részletesebb hasznosítási tervet, valamint további részét képezi a létrehozott termék ajánlott piaci szerepének meghatározása, kockázatelemzés, marketingkutatás, árstratégiák kialakítása és a promóciós lehetőségek.
 4. Projekt kockázat elemzés
  • A jövőbeni kockázatok és a lehetséges akadályok beazonosítása a project sikeres végrehajtása érdekében. A legfőbb funkciója az értékelése és azonosítása az eredményeknek, melyeket a partnerek szeretnének üzletileg hasznosítani, valamint az üzleti hasznosítás módjának és szükséges kondícióknak a beazonosítása.
 5. Iparjogvédelemmel kapcsolatos segítségnyújtás
  • A Képzéseket tartunk a szellemi tulajdonjogokról (szabadalom, védjegy, szerzői jog, design), az adott terméket érintő kérdések megvitatásával, annak érdekében, hogy személyre szabott jelentést és cselekvési tervet tudjunk a partner rendelkezésére bocsátani.
 6. Szellemi tulajdon védelem
  • A szellemi termék értékelése során, felmérést végzünk a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, majd azt követően egy szellemi termék portfoliót készítünk el. A kvantitatív érték meghatározás olyan pénzügyi számításokon alapul, amelyek elsősorban az adott piac potenciális lehetőségeit veszik figyelembe.
 7. Befektetői prezentáció
  • Segítséget nyújtunk a projektpartnerek számára azon kulcsfontosságú információk és lehetséges kérdések előkészítésében, amelyek a tőkebefektető számára bemutatásra kerülnek. Az innovatív technológia, valamint az erős üzleti koncepció és üzleti terv mellett teljes mértékben tisztában kell lennie a befektetési lehetőségeivel a vállalkozónak.
 8. Partnerkeresés
  • Disztribútor -, export-import partnerkeresés, kutatási szolgáltatás közvetítés: Az egész világra kiterjedő partner hálózatunkon keresztül biztosítani tudjuk, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő üzleti partnert találunk, történjen a partnerkeresés beruházási vagy kereskedelmi céllal. Továbbá vállaljuk kutatási és teszt tevékenységet végző partnerek közvetítését is.
  • Részt veszünk különböző TT rendezvényeken, szakmai rendezvényeken, szakmai vásárokon és partnerség kereső rendezvényeken, amelyek szorosan kötődnek a partnerkereső szolgáltatásunkhoz, ahol képviseljük az adott projekteket és technológiákat továbbá tárgyalásokat kezdeményezünk a potenciális befektetőkkel.
 9. Technology benchmarking
  • A technológia benchmarking magában foglalja az adott termék, technológia vagy szolgáltatás jelenlegi státuszának vizsgálatát, amely tartalmazza a jelenlegi fejlesztési állapot vizsgálatát, valamint a további fejlesztési igényeket és lehetőségeket. Ezután elkészítjük a technológia benchmarking és versenytárselemzést, amelyben feltérképezzük a világon elérhető hasonló termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat.
 10. Projektmenedzsment
  • A cég szolgáltatási portfóliójának hangsúlyos része a menedzsment, mint a kutatási, fejlesztési és innovációs projektek támogató eleme. A K + F + I projektek speciális projekt menedzsment követelményeit a szakmai készségeink és tapasztalataink segítségével professzionális megoldásokkal kezeljük.
 11. További szolgáltatások
  • További hasznosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk (közreműködés a projekt találkozókon, megvalósíthatósági tanulmányok készítése stb.).

Speciális szolgáltatások Hasznosítási szolgáltatások Horizont 2020 projektek konzorciumok esetében: