Sache

Exploitation, commercialization, knowledge management, IPR, RRI and Technology transfer related services The bridge between science and business

Sache

A projekt célja olyan integrált helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítása, amelyek olyan eszközökön és megközelítéseken alapulnak, amelyek felgyorsítják a kreatív vállalkozói szellemet a kulturális örökségen belül és környékén.

A projekt honlapja